Overnamebemiddeling voor uw bedrijf: wat kan u verwachten?

Voor een bedrijf met een overnamewaarde tot ca 15 mln EUR staat Finactor u met gespecialiseerde kennis bij. Om te starten zorgt Finactor bij elke overnamebemiddeling voor een zeer getrouwe waardebepaling op basis van een goed uitgewerkt en onderbouwd waarderingsmodel met verschillende invalshoeken (combinatie van zowel substantiële waarde als rendementswaarde als waardering op basis van multiples).

Nadien wordt er een uitgebreid overdrachtsplan opgemaakt.
Elk bedrijf wordt op verschillende niveaus in kaart gebracht: juridisch, financieel, logistiek, personeel, operationeel etc.

Er gebeurt dus een grondige voorbereiding alvorens de eigenlijke overnamebemiddeling van start kan gaan.
Mogelijke kandidaat-overnemers worden goed gescreend zodat de onderhandelingen optimaal kunnen verlopen.

Finactor beschikt over het juiste netwerk om u zo snel en zo professioneel mogelijk te helpen bij de overname of de verkoop van een bedrijf. Voor elke specifieke vraag of branche kent Finactor een specialist ter zake zodat u zeker bent van de juiste beslissing en juiste informatie.

Bovendien gaat Finactor voor elke overname zeer discreet te werk, op basis van een eerlijke vergoeding en duidelijke afspraken

Overnamebemiddeling of verkoopbegeleiding: 4 fasen

Bij elke overname overlopen we een aantal fasen, waarin we zorgen voor een realistische waardebepaling, een uitgebreid en nauwkeurig overdrachtsplan en een goede verkoop of aankoop voor alle betrokken partijen.

FASE 1 - KENNISMAKINGSFASE & OFFERTE 

Eén of meerdere kennismakingsgesprek(ken) waarin een beeld wordt geschetst van de behoefte van de overlater. Afhankelijk van de wijze waarop FINACTOR deze behoefte kan invullen, wordt een gedetailleerde offerte opgemaakt.

Bij akkoord wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend dat aan FINACTOR het mandaat geeft tot de bemiddeling in de verkoop of de vooropgestelde transactie.

FASE 2 - WAARDEBEPALING

Op basis van de interne jaarrekeningen van de laatste boekjaren wordt een gedetailleerde waardebepaling gemaakt in het kader van de verkoop van ofwel de aandelen van de vennootschap ofwel het handelsfonds van de activiteit.

Samen met de eigenaar zal overlopen worden welke normalisaties eventueel dienen te worden uitgevoerd op deze cijfergegevens.

Om de waarde van de onderneming te bepalen, wordt gebruik gemaakt van verschillende waarderingstechnieken, onder andere gebaseerd op de substantiële waarde (op basis van de balans) en de rendementswaarde (op basis van de resultaten) van de onderneming.  Tevens wordt een waardering gemaakt op basis van de gangbare multiples binnen de sector.

Op basis van deze waardering wordt er een realistische prijsvork geadviseerd, die na interne afstemming en feedback met de eigenaar, kan worden gerealiseerd bij een verkoop.

In sommige gevallen wordt samen met de waardering ook een investeringsanalyse opgemaakt. Hierin wordt berekend of een investering in het bedrijf rendabel kan zijn vanuit het standpunt van de investeerder/overnemer.

Van deze berekeningen wordt een advies en uitgebreid verslag opgemaakt dat aan de opdrachtgever bezorgd wordt.

FASE 3 - OPMAAK OVERDRACHTSPLAN

In het kader van een verkoop of zoektocht naar een partner, dient er een gedetailleerd overname-memorandum of overdrachtsplan opgemaakt te worden.

Dit overnamedossier omvat de volgende onderdelen :

 • huidige juridische structuur van de onderneming
 • historiek van het bedrijf
 • beschrijving van de activiteit
 • interne structuur & organogram
 • personeel
 • ligging & huisvesting van het bedrijf
 • concurrentiepositie
 • beschrijving van het klantenbestand
 • een SWOT-analyse
 • financiële gegevens
 • beschrijving van de transactie en overnamecondities

FASE 4 - DE EIGENLIJKE OVERNAMEBEMIDDELING

Tijdens deze fase wordt in samenspraak met de overlater actief gezocht naar een overnemer.

De bemiddeling die FINACTOR kan geven verloopt via volgend 10-stappenplan:

 1. Maken van de nodige publiciteit in samenspraak met de opdrachtgever
 2. Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst met kandidaten (NDA)
 3. Screening van de kandidaat-overnemer
 4. Optimalisatie van de overname- of samenwerkingsstructuur
 5. Onderhandeling over de prijs, garantiebepalingen en alle modaliteiten omtrent de overname
 6. Begeleiding in de opmaak van de Letter of Intent (LOI)
 7. Begeleiding van de due diligence (indien van toepassing)
 8. Opvragen van alle attesten
 9. Begeleiding financieringsdossier overnemer (indien gewenst)
 10. Coördinatie in de opmaak van het overnamecontract + opvolging betaling

Meer info over elke fase

FINACTOR zorgt voor de opvolging van het dossier tot het eindpunt. Concreet wil dit zeggen dat wij onze klanten ondersteunen tot de overeengekomen prijs op de rekening staat.

Wat kost een overnamebemiddeling bij Finactor?

U ontvangt een vrijblijvende offerte na ons eerste kennismakingsgesprek. We bespreken de mogelijkheden en uw verwachtingen bij de overname van een bedrijf. Dit gesprek is uiteraard geheel gratis!

Voor de waardebepaling en het opmaken van het overdrachtsplan is er een éénmalige kost, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Voor deze kost kunt u zich beroepen op de KMO portefeuille, waarbij u meestal 30% subsidies ontvangt indien aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

In de eigenlijke verkoopfase werkt Finactor meestal volgens het principe 'no cure, no pay'. Zolang er geen overname is of transactie voltooid werd, betaalt u geen ereloon. Het ereloon is afhankelijk van het transactiebedrag en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.

Bij de begeleiding in de aankoop van een bedrijf wordt meestal op uurbasis gewerkt.

Genoeg redenen dus om Finactor te contacteren en eens te luisteren wat wij voor u kunnen doen! Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg een beter inzicht in onze manier van werken bij elke overnamebemiddeling.

Stel ons discreet uw vraag.
Of maak een afspraak.

Elke vraag wordt in vertrouwen behandeld en professioneel beantwoord.

Naam (*) E-mail (*) Stel uw vraag


© 2021 Finactor BV - BTW BE 0828.580.532 - nieuwsbrief - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér