Menu

Waardebepaling bedrijven

Finactor heeft een eigen waarderingsmethode ontwikkeld die gebaseerd is op verschillende technieken. Op deze manier komen wij tot een zeer realistische waarde van uw bedrijf. Vooraleer deze berekening te maken, bezorgen wij eerst een gedetailleerde offerte.

Voor een objectieve en degelijke waardebepaling van uw bedrijf neemt u best contact op met ons.

Contacteer ons

Wanneer is een bedrijfswaardering gunstig?

Het opmaken van een bedrijfswaardering is geen gemakkelijke opdracht.  Er is immers geen exacte wetenschappelijke methode om dit te doen. Er bestaan verschillende technieken (er zijn méér dan 150 formules in omloop !) die allen hun voor- en nadelen hebben. 

Een waardebepaling kan op volgende momenten interessant (en soms onontbeerlijk) zijn : 

  • bij de overdracht van een familiaal bedrijf aan de volgende generatie,
  • als de huidige eigenaar zijn bedrijf wil overdragen aan een derde partij,
  • als de huidige aandeelhouder een nieuwe partij wil laten toetreden tot het kapitaal,
  • in de zoektocht om een ander bedrijf aan te kopen,
  • gewoon om te weten hoeveel mijn bedrijf momenteel waard is.

Waarde versus Prijs

Waarde

De waarde van een bedrijf bepalen gebeurt hoofdzakelijk op het moment dat er een transactie van overdracht voorbereid wordt. Op dat ogenblik wil de overlater een idee hebben van hoeveel zijn aandelen of zijn handelszaak waard is. Of omgekeerd wil een overnemer weten hoeveel hij voor bepaalde aandelen moet betalen.

Deze waardebepaling dient dan als basis voor de onderhandelingen.

Prijs

Elke onderhandeling is echter een confrontatie van twee tegenstrijdige belangen, nl. die van de overlater en die van de overnemer. Uit deze onderhandelingen vloeit dan een prijs van de transactie voort. De prijs houdt enerzijds rekening met de bedrijfswaardering, maar anderzijds ook met commerciële, strategische en vnl. ook psychologische aspecten.


Laat uw bedrijf waarderen

Laat een waardebepaling uitvoeren voor uw bedrijf of vraag meer informatie aan over uw bedrijfswaardering.

Contacteer ons