Menu

Uw bedrijf verkopen of overlaten

Finactor begeleidt het volledige traject in de overname van KMO's met een overnamewaarde tot 15 mln euro. 

Volgende transacties kunnen zich voordoen:

 • de verkoop van een deel of het geheel van de aandelen van uw vennootschap
 • de verkoop van een deel of het geheel van het handelsfonds van uw bedrijf
 • de verkoop van één of meerdere afdelingen van uw bedrijf
 • de overdracht van een familiale onderneming aan de familiale opvolging
 • de zoektocht naar een nieuwe aandeelhouder/partner
 • de intrede van directie/kaderpersoneel/werknemers in het kapitaal van hun bedrijf
 • de overname van een bedrijf door het management (MBI & MBO)
 • het opzetten van een holding-constructie
 • ...

Elke overname is een win-win voor zowel de overlater als de overnemer. Beide partijen hebben er het grootste belang bij dat de overdracht zo optimaal mogelijk gebeurt, zowel op financieel, fiscaal, vennootschapsrechtelijk als op sociaal vlak. Finactor zorgt voor professionele begeleiding op elk vlak.

Hoe werken wij? 

Bij overnamebemiddeling zorgt Finactor voor:

 • een getrouwe waardebepaling,
 • een gedetailleerd en onderbouwd dossier bij overname,
 • steun en advies bij elke onderhandeling

Finactor gaat voor u op zoek naar geschikte kandidaten en begeleidt u zowel, voor, tijdens als na de overname.  

Wij doorlopen de volgende 4 fasen bij elke overnamebemiddeling:

FASE 1 - Vrijblijvende kennismaking en offerte
FASE 2 - Gedetailleerde waardebepaling
FASE 3 - Opmaak uitgebreid overdrachtsplan
FASE 4 - Eigenlijke overnamebemiddeling

Bij de eigenlijke overnamebemiddeling (fase 4) maken we de nodige publiciteit, voeren we een zorgvuldige screening uit van de kandidaten en zorgen we voor de nodige formaliteiten (geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, attesten). We begeleiden de 'due diligence' indien van toepassing en zorgen voor een optimale overnamestructuur en onderhandelingen.

Finactor zorgt voor de opvolging van het dossier tot het eindpunt. Concreet wil dit zeggen dat wij onze klanten ondersteunen tot de overeengekomen prijs op de rekening staat.

Bekijk elke fase ter overname in detail en weet precies wat u mag verwachten van overnamebemiddeling door Finactor.

Overnamebemiddeling in detail

Hoeveel kost u dit? 

Voor een standaard overnamedossier wordt volgende kostenstructuur voorgesteld: 

 • Fase 1 is steeds gratis.
 • Voor Fase 2 & Fase 3 kan beroep gedaan worden op de KMO-portefeuille. Dit wil zeggen dat er een éénmalige kost wordt aangerekend voor het opmaken van de waardebepaling en het opstellen van het overdrachtsplan. Op deze kost kan u een subsidie ontvangen tot 50%, indien aan enkele voorwaarden is voldaan.
 • Wat Fase 4, de overnamebemiddeling zélf betreft hanteert Finactor het 'no cure, no pay'-principe. Dit wil zeggen dat er enkel een ereloon moet betaald worden in het geval er een overname wordt gerealiseerd of als de transactie wordt voltooid. Dit ereloon is afhankelijk van het transactiebedrag.

Tijdens de kennismakingsfase wordt een gedetailleerde offerte opgemaakt, die inspeelt op de behoefte van de overlater en rekening houdt met de specifieke eigenschappen van het dossier.

In het geval van advies of begeleiding op maat, zullen wij eveneens steeds een voorafgaande offerte opmaken.


Vraag uw kennismakingsgesprek aan

U wil gratis kennismaken met Finactor en bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf of overnamedossier?

Contacteer Finactor
of stuur ons een e-mail naar info@finactor.be