Menu

Zoektocht naar investeringskapitaal

Een overname of een investering kan pas gerealiseerd worden als er voldoende financiële middelen voor handen zijn. De zoektocht naar extern kapitaal is vaak een pijnpunt in het ganse proces. Daarom biedt Finactor bijstand bij het financieren van uw operaties

Het vinden van het nodige kapitaal is essentieel in het kader van een overname, maar eveneens in het kader van een op stapel staande investering of in de groeifase van een onderneming.

Financiële Instelling en Overheid

Traditioneel wordt in eerste instantie gedacht aan een financiering bij een financiële instelling

De eisen die door de banken gesteld worden in de opbouw van een financieringsdossier zijn echter zeer belangrijk geworden in het toekenningsproces van een krediet. Daarom begeleidt Finactor u in de optimale samenstelling van dit kredietdossier en onderhandelt met de kredietverstrekker naar voorwaarden en/of waarborgen. Dankzij onze jarenlange bankervaring op het domein van kredietverlenening bieden wij u de garantie van een professionele opbouw en afwerking van het kredietdossier.

Ook de overheid biedt talrijke stimuli als bron van kapitaal 

  • ofwel via eigen instellingen zoals de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) of het Participatiefonds,
  • ofwel via fiscaal vriendelijke mogelijkheden zoals bvb. de win-win-lening.;

Tevens biedt de overheid ook oplossingen voor het vestigen van waarborgen. FINACTOR zorgt voor de best passende oplossing voor u. 

Finactor is tevens preferentieel partner van BAN Vlaanderen (Business Angels Netwerk) en begeleidt u doorheen heel de procedure. 

Private Equity Fonds

De zoektocht naar grote kapitalen om de groei van KMO's te financieren komt vaak terecht bij private-equity fondsen. 

Private-equity fondsen halen hun geld meestal op bij private investeerders.  Dit geld wordt in een fonds samengebracht en gebruikt ter financiering van de opstart en/of groeifase van een bedrijf, of bij reorganisaties, fusies of overnames. Het is dus risicodragend kapitaal maar potentieel ook met zeer hoge rendementen

Meestal zal een private-equity fonds ook zeggenschap eisen in het bedrijf. Na enkele jaren wordt het belang van het fonds meestal weer verkocht (de exit). 

Aangezien Finactor contacten heeft met verschillende private-equity fondsen, kunnen wij elk bedrijf begeleiden in de zoektocht naar een fonds dat bereid wordt gevonden om mee te investeren in een project. 


Op zoek naar financieringen?

Hebt u plannen in het uitvoeren van een grote investering of het overnemen van een bedrijf en hebt u nood aan kapitaal om dit te kunnen uitwerken? Neem dan snel contact met ons op!  Echter: Finactor is géén bankinstelling of kredietmakelaar en kan dus zélf geen kredieten terbeschikking stellen.

Ja, ik ben op zoek naar kapitaal en vraag meer informatie